หน้าแรก สินค้าและบริการ เกี่ยวกับยนต์ผลดี ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อสอบถาม
 English
-A +A
 www.yontpholdee.co.th
  Search   
 เตี่ย กับ เสี่ยในโรงสีข้าว

เตี่ย กับ เสี่ย
 แบบอย่างที่ดี 
การสอนลูกหลานในบ้านวมิใช่เพียงแต่ดุด่าว่ากล่าวพร่ำอบรมนิสัย สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร แต่การสอนที่ได้ผลดีที่สุดและมิต้องเปลืองวาจา คือการทำตัวเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน ถ้าพ่อแม่ทำตัวดี มีจิตใจเมตตา มีอารมณ์ขัน ขยันขันแข็งและมีคุณธรรม ลูกๆก็จะได้รับอิทธิพลนั้นมาด้วยอย่างไม่รู้ตัว เพราะแบบอย่างที่ดีนั้นผู้ทีมีความเป็นอยู่ใกล้ชิดจะรับมาอย่างธรรมชาติ การทำอาชีพโรงสีข้าวนั้นต้องมีความขยัน จึงจะประสบความสำเร็จ การทำงานแบบต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุดเกือบจะเรียกว่าไม่มีวันลาอีกด้วยนั้น ลูกหลานที่เห็นคุณพ่อ คุณแม่ทำงานทั้งวันย่อมมีความประทับใจและอยากจะแบ่งเบาภาระของท่านโดยสายเลือด ต้นแบบที่ดีย่อมได้ผู้ตามที่ดี อาชีพการสีข้าวนั้นกำไรต่อหน่วยน้อยมากหากว่าไม่ขยัน ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ
ความโลภ
อาชีพสีข้าวนั้นมีข้อจำกัดมากมาย ความโลภจะทำให้ธุรกิจมีปัญหา อาชีพการสีข้าวไม่ใช่ตัวเลขที่จะมาคิดคำนวณได้ว่าจะต้องกำไรเท่านั้นเท่านี้ การสีข้าวมากกว่าก็ไม่เป็นการยืนยันว่าจะกำไรมากกว่า
มีหลายท่านคิดว่าทำโรงสี 100 เกวียนต่อวันกำไรเท่านี้ ถ้าเราสร้างโรงสีใหม่ให้สีข้าวได้วันละ 300 เกวียน น่าจะกำไรมากว่านี้อีก 2 เท่า เช่นนี้ท่านอาจจะมีปัญหาได้เพราะการสีข้าวได้มากแต่ไม่มีตลาดที่ดีรองรับก็ขายไม่ได้ ข้าวเปลือกที่ท่านสต๊อกไว้อาจมีปัญหาในการจัดเก็บ ราคาตก ท่านคำนวณหั่งเช้งพลาด ขายข้าวแล้วเก็บเงินไม่เข้าเป้า อีกมากมายคือปัญหาในการขายและซื้อก็ไม่ใช่ว่าสีข้าวมากแล้วจะกำไรมาก แต่ต้องเหมาะสมกับขนาด กระเป๋าของท่านด้วย
  ความรับผิดชอบ
เมื่อมีปัญหา เรื่องการสีข้าว ต้องมาคิดให้ละเอียดว่าเกิดขึ้นจากเหตุใด จะแก้ไขอย่างไร อย่าโยนความรับผิดชอบให้กับผู้อื่น โรงสีข้าวมีเครื่องจักรหลายสิบเครื่อง แต่ละเครื่องมีข้อจำกัดในตัวของมันเองมีมากที่คิดว่าเครื่องสีข้าวก็เหมือนๆกัน บ้างก็ว่าเครื่องจักร์ยี่ห้อนั้น ต้องสีข้าวได้ดีกว่ายี่ห้อนี้ ความรับผิดชอบของบุคลากรต่อหน้าที่ในร้านสี นั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเครื่องจักร  ถ้าเครื่องจักรดี แต่คนปฏิบัติไม่สนใจผลออกมาก็ไม่ดีเท่าที่ควร แต่เครื่องจักร์ที่ดีน้อยกว่า แต่คนปฏิบัติให้ความสนใจผลการสีข้าวก็ออกมาดีไม่แพ้ ในโรงสีข้าวมีข้อมูลและข้อจำกัดมากมาย จึงทำให้อาชีพการสีข้าวมีเสน่ห์ เพราะถ้าใครรักและเข้าใจก็มีกำไรมาก บางท่านไม่ใคร่ให้ความสนใจมากนักก็ได้กำไรน้อยลงไป
 อย่าโลภ
เมื่อเห็นโรงสีอื่นเขามีกำไรกับข้าวเปลือกพันธุ์นั้น ชนิดนี้ ตลาดส่วนนั้น เราก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ กำลังผลิตเรามีแค่นี้ ก็จะขยาย สร้างใหม่ให้ใหญ่โตทัดเทียมเพื่อน คนเรามีโชค และความสามารถไม่เท่ากันช่วงเวลาของชีวิตก็ไม่เหมือนกันถ้าเราไม่โลภโอกาสที่จะเติบโตยังมีอีกมาก

คุณธรรมสูงกว่าเงิน
เตี่ยสอนว่า คุณธรรมค้ำจุนโลก การค้าขายโดยเฉพาะโรงสีข้าวใกล้ชิดกับเกษตรกรที่เป็นผู้มีพระคุณเพาะปลูกข้าวเปลือกมาให้เรามีงานทำมีกำไร มีอาชีพ เมื่อเป็นข้าวสารก็เลี้ยงคนทั้งโลก บุญคุณใหญ่หลวงถ้าจิตใจเราไม่ซื่อต่อวิชาชีพ ก็เห็นจะยากที่จะเจริญในทางอาชีพนี้ต่อไปได้
คุณธรรมนั้นไม่มีตัวตนแต่อยู่ในใจเรา ไม่เฉพาะต่อธุรกิจ ต่อบุพการี ต่อพนักงาน เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิจและพี่น้อง เมื่อลูกหลานจิตใจดีงามรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้คนรอบข้างอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ำใจไมตรี พ่อแม่ย่อมเป็นสุขดังขึ้นสวรรค์แม้ล่วงลับไปก็มั่นใจว่าธุรกิจจะยั่งยืนอย่างแน่นอน
คนเราต่างกัน
เมื่อมีลูกหลายคน  อาจมีบ้างที่เขาเองไม่ชอบอาชีพของพ่อ- แม่ เพราะเขาเกิดมาเพื่อการอื่นก็ต้องเข้าใจว่าการเลี้ยงลูกนั้น เรารักเท่ากันทุกคน แต่การเลี้ยงลูกนั้นต้องต่างกันเพราะคนเราต่างกัน ตี๋ใหญ่อาจไม่ชอบโรงสี ตี๋น้อยชอบทำงานบริษัท แต่หมวยเล็กสนใจมาตั้งแต่เล็กเพราะม่า ม๊า ให้ช่วยทำบัญชีโรงสีมาตั้งแต่ยังสาวๆ ไม่มีถูกหรือผิด เพราะคนเราเกิดมาเพื่อทำความเจริญให้โลกและตนเองที่ต่างกันแต่เราต้องติดตามแล้วส่งเสริมให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถทุกอาชีพที่สุจริตในโลกนี้สามารถประสบความสำเร็จได้
ไม้เรียวต้องมี
แม้ว่าในยุคดิจิตอลนี้จะไม่มีการเขี่ยนตีก็ตาม ไม้เรียวหมายถึงสัญลักษณ์ของการทำโทษ เมื่อผิดก็ต้องลงโทษให้จำได้ การทำธุรกิจการสีข้าวนั้นมีการตัดสินใจตลอดเวลา ทั้งซื้อ ขาย ความชื้นเปอร์เซ็นต์ พันธุ์ข้าว คุณภาพหลังการสี ราคาวันนี้ ราคาอนาคตอันใกล้ ราคาอนาคตข้างหน้า สารพัดที่ต้องตัดสินใจเมื่อผิดก็ต้องยอมรับว่าผิด นำข้อมูลนั้นมาแก้ไขครั้งหน้าต้องผิดน้อยลง
 สุภาษิต ที่ว่าผิดเป็นครู ก็ยังทันสมัยอยู่
บุคคลตัวอย่าง
ในแต่ละครอบครัว แต่ละตระกูลย่อมมีประวัติที่งดงามของคุณปู่ คุณย่า คุณลุง คุณป้า ที่เป็นนักสู้ชีวิต ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งในธุรกิจ และครอบครัว พยายามเล่าประวัติของท่านเหล่านี้ ประกอบเป็นตัวอย่างในการสนทนาอยู่เสมอๆเพราะลูกหลานจะมีความภูมิใจในวงค์ตระกูลและพยายามนำมาเป็นตัวอย่างในการดำรงค์ชีวิตและธุรกิจ
แม้แต่ประวัติของความผิดพลาดก็ต้องนำมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกหลานถึงความผิดพลาดด้วยเหตุผลอะไรจึงผิดพลาด มีคำพูดที่ว่า
“เราคงไม่มีเวลาที่จะผิดพลาดเองได้ทุกเรื่อง จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น”

ความสามัคคี
ไม่ไผ่เล็กๆกิ่งเดียวย่อมไม่เป็นกอ ไม้กอเดียวก็ไม่อาจเป็นป่าได้ มีนิทานหลายเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคี เพราะในยุคนี้ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ในครอบครัวพี่น้อง ญาติสนิท เพื่อนต้องร่วมกันเพื่อครอบครัวธุรกิจ โรงสีข้าวนั้นต้องอาศัยเกษตรกรชาวนา ถ้าเราไม่ผูกมิตรคิดหรือว่าจะซื้อข้าวเปลือกได้ถ้าเราไม่มีเพื่อนเราจะขายข้าวสารให้ใครยุครัฐบาลดาวเทียม ประเทศของเรายังต้องไปผูกมิตรระดับชาติ เพื่อการค้าขายเราเรียกว่าหุ้นส่วนอนาคต  ปัญหาต่างๆที่ว่ายากเมื่อมีความสามัคคีทุกคนช่วยกันคนละเล็กละน้อยปัญหายิ่งใหญ่แค่ไหนก็ลุล่วงไปได้
เรื่องเล็ก-เรื่องใหญ่
อย่าสนใจเรื่องโคลนติดรองเท้าแต่ต้องถามว่าไปเหยียบโคลนที่ไหนมา ถ้าเป็นเรื่องโรงสี อย่าเห็นว่าข้าวปลายที่ติดไปกับรำนั้นมีไม่มาก ถ้าเราสนใจว่าข้าวปลายนั้นมาได้อย่างไร แล้วไปแก้ที่ต้นทาง อย่าคิดว่าวันนี้มีกำไรข้าวออกหลังบ้านเล็กๆน้อยไม่มีความหมาย เรื่องเล็กมักจะมีเรื่องใหญ่ตามมา โรงสีข้าวนั้นกำไรน้อยมากอยู่แล้ว ถ้าเราไม่สามารถอุดรอยรั่ว ประหยัดพลังงาน ลดการลงทุน เก็บรายละเอียดการใช้จ่ายก็ยากที่จะรุ่งเรืองได้ โรงสีติดกันโรงหนึ่งสีข้าวทุกวัน แต่อีกโรงหนึ่งหยุดมากกว่าสีเครื่องจักรก็คล้ายกัน อะไรที่ต่างกัน  ตามไปดูจะรู้ว่าการสนใจในเรื่องเล็กๆนั้นที่ต่างกัน การซื้อข้าวเปลือกตรวจสอบแค่ไหน สีข้าวได้เปอร์เซ็นต์อย่างไร ค่าใช้จ่ายในการสีแต่ละเกวียนเท่าไร เห็นว่าเขาซื้อได้เราก็ต้องทำได้ ท่านกำลังฉีกแบงค์แข่งกับเวลา
ไททานิคแปลว่าไม่มีวันจม แต่เรือไททานิคก็จมลงเพราะว่าประมาทกับเรื่องเล็กน้อยไม่นำกล้องส่องทางไกลราคาไม่กี่เหรียญขึ้นเรือมาด้วยเพราะคิดว่าใช้นำร่องอย่างดีและเรือนี้ไม่มีวันจมเมื่อเรือเดินผิดองศาเพียงเล็กน้อยเมื่อทางไกลก็มากขึ้นจนกระทั่งพลัดเข้าไปในภูเขาน้ำแข็ง
เปิดเผย
เตี่ยกับเสี่ยต้องเปิดใจต่อกันให้ลูกๆรับรู้ว่าสถานะทางการเงิน การคลัง ภายในครอบครัวเป็นอย่างไรการใช้จ่ายส่วนตัว การขยายกิจการ ซื้อเครื่องจักร์ ลงทุนขยายกิจการ ยามที่ครอบครัวลำบากทุกคนต้องประหยัด ต้องสะสมทุน รอคอยเวลาและโอกาสที่จะขยาย อย่ามองข้างบ้านว่าเขาขยายแล้วเราไม่ทันเพื่อน ต้องกู้เงินมาทำเพื่อจะได้ไม่น้อยหน้าเพื่อนอย่างนี้มีหวังว่าจะต้องเหนื่อยอีกนาน บางท่านว่าถ้าไม่กู้ก็ไม่ใหญ่ ดอกเบี้ยถูกๆอย่างนี้น่าจะลงทุนขยาย โอกาสอย่างนี้หายากผมว่าต้องคิดให้รอบคอบไม่ห้ามเพราะทุกคนข้อมูลภายในไม่เหมือนกัน

ไม่อวดดี
หมอยาโบราณท่านหนึ่งชวนลูกชายออกไปหาสมุนไพรบนเขาด้วยกันเสมอๆวันหนึ่งหมอยาติดถังน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำเชิงเขาขึ้นใส่เกวียนกลับบ้าน
ขณะนั่งเกวียนกลับบ้านลูกชายเอ่ยถามว่าไฉนพ่อจึงตักน้ำใส่ถังใบหนึ่งจนเต็มแต่อีกถังหนึ่งกลับใส่เพียงครึ่งถัง พ่อหมอหัวเราะพลางว่า นี่ก็เพราะต้องการสอนลูกให้รู้จักการทำตนสงบเสงี่ยมไม่อวดดีแม้ว่าตนมีดีเต็มตัวเปรียบเสมือนถังที่บรรจุน้ำเต็มถังจะไม่มีเสียง
แต่ถังใบที่มีน้ำครึ่งเดียวจะส่งเสียงดังตลอดเวลา ซึ่งก็เหมือนคนที่ไม่มีดีอะไรชอบโอ้อวดตลอดเวลานั่นเอง
ไม่ตีลูกคนอื่น
โรงสีข้าวแต่ละโรงสีมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะสร้างจากช่างคนเดียวกันใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันก็ตาม เพราะสิ่งที่แตกต่างกันคือผู้บริหาร ฉะนั้นเราต้องไม่ตำหนิร้านสีอื่นว่าสีข้าวไม่ได้ดี หรือต้องไม่ตำหนิตนเองเมื่อได้ยินคนอื่นบอกว่าร้านสีของเขาสีข้าวได้ดีมาก สีได้กี่หาบมีแต่ข้าวต้นมากปลายน้อยสีกำไรมากเหลือเกิน ต้องฟังหูไว้หูเพราะคนเรามีสองหู เพราะถ้าเขาสีได้จริงก็นับว่าเขามีฝีมือเราต้องศึกษาต่อว่าจะทำได้อย่างไร แต่ถ้าเขาพูดเพื่อความมันในอารมณ์เรากลับคิดว่าจริงจังเราเองก็จะไม่สบาย
ใจคิดเอาว่าเครื่องเราไม่ดี ติลูกตัวเองว่าไม่ดีเท่าลูกคนอื่นเขา
สัมผัสความเหนื่อยบ้าง
ถ้าอาเสี่ยของเราไม่เคยอยู่ในร้านสี ไม่เคยไปปล่อยข้าว ไม่เคยขับรถตัก จะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาทำงานนั้นมีความเหนื่อยยากแค่ไหน จริงๆแล้วเราต้องสอนให้รู้เรื่องระบบงานการทำงานตำแหน่งต่างๆเพื่อให้เกิดภาพในใจเวลาที่บริหารงานมีคนบอกว่าจะสร้างโรงสีขนาด 500เกวียน คิดบนโต๊ะไม่ยากลองคิดด้วยความจริงว่าเราทำงานกันตั้งแต่ 8 โมงเช้าเลิก 6 โมงเย็นประมาณ10ชั่วโมงรถข้าวเปลือกกี่คัน รถข้าวสารกี่คัน รถรำ รถแกลบ รถปลายข้าว รถกระสอบทุกคันขึ้นชั่งบนตาชั่งก็หมดเวลาแล้วเขาบอกว่าการสร้างโรงสีนั้นไม่ยากแต่การบริหารโรงสีให้มีกำไรนั้นยากกว่าหลายเท่า
ต้องทำได้บ้าง
ลูกนกต้องฝึกบินจึงจะออกไปหากินได้ลูกปลาต้องว่ายน้ำเอาตัวรอด ลูกโรงสีต้องสีข้าวเป็น ต้องชั่งข้าวเปลือกเป็นดูข้าวได้จึงจะเรียกว่าลูกโรงสี  แต่ลูกเถ้าแก่โรงสีอาจไม่ต้องมาทำโรงสีทุกคนก็ได้เพราะคนเราเกิดมาเพื่อสิ่งที่ต่างกัน มีอาชีพอีกมากมายในโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จแต่ในนั้นมีธุรกิจโรงสีรวมอยู่ด้วย
 

บทเรียนกับบาดแผล
เมื่อไม่เคยซื้อข้าวเปลือกจะรู้อย่างไรว่าคุณภาพข้าวเปลือกที่ซื้อไม่ตรงกับราคา ( ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่สี ข้าว) เมื่อไม่เคยขายข้าวก็ไม่รู้อีกว่าถูกตัดราคาคืออะไร บทเรียนทุกบทที่ได้มาจากน้ำตา( ความช้ำใจ)และเงินไม่น้อยบางบทเรียนก็ไม่แพงมากแต่บางบทค่าหน่วยกิตแพงมากเหลือเกิน แต่เมื่อรักษาบาดแผลแล้วก็จะเกิดภูมิต้านทาน มีเชื้ออยู่ในสมองหากวันหลังพบบทเรียนอีกก็มีโอกาสรักษาตัวให้รอดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ เครื่องจักร์ก็เช่นกันเราจะได้บทเรียนจากเครื่องจักร์มากมายและเราก็ชอบที่จะลองกับมันแม้ว่าจะเสียค่าหน่วยกิตแพง เพราะคิดว่ามันน่าจะดี เครื่องจักร์ที่ใช้มาไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คิดว่ามานานมาแล้วอยากจะติดตั้งอะไรที่มันใหม่ๆบ้าง เพราะเบื่อของเก่า ก็ยอมรับว่าของเดิมก็ดีไม่งั้นจะรวยมาได้อย่างไร แต่วันนี้ของลองของใหม่สักที
พอใจกับสิ่งที่มี
อย่าน้อยใจในโชคชะตาว่าเราไม่มีโรงสีขนาดใหญ่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร์ระดับโลกเราคงไม่สามารถสีข้าวได้ดี และร่ำรวยอย่างเพื่อน จริงๆแล้วในโลกธุรกิจ มีช่องทางจัดจำหน่าย ช่องทางของการตลาดที่มีช่องว่างให้เราได้เสมอ ถ้าเราศึกษากับมันโรงสีเล็กความคล่องตัวสูง ต้นทุนไม่มาก ขายตลาดรายย่อยคัดข้าวคุณภาพที่มีจุดเด่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เมื่อต้นทุนไม่แพงราคาขายก็ต่ำได้ มีโรงสีหนึ่งเขาเปิดหน้าโรงสีขายปลีกหน้าโรงสี ราคาแบบว่าขายส่ง แต่เก็บเงินสดลดราคาพิเศษโดยหักค่าขนส่งเข้ากรุงเทพฯ หักค่าหย่ง หักค่าขาดน้ำหนัก หักดอกเบี้ยที่กรุงเทพฯเชื่อ  ปรากฎว่าขายดิบขายดี ลูกค้ามามากมายเพราะว่ามีรถปิกอัพถอยท้ายเข้ามาซื้อไปขายในหมู่บ้านและตามตลาดนัดเพราะข้าวคุณภาพดีราคาจูงใจทำให้ลูกค้าติดใจในยุคนี้ต้องหันมามองใกล้ตัวทำตลาดที่มีศักยภาพและเติบโตได้ การส่งออกหรือขายกรุงเทพฯนั้นก็ต้องติดตามเพื่อเราจะได้รู้หั่งเช้ง
อย่าพูดจาเกินจริง
โรงสีข้าวนั้นเป็นธุรกิจที่เก่าแก่มานาน ข้อมูลต่างๆก็แตกต่างกันไม่มาก อาเสี่ยท่านใดไปพูดคุยโม้ถึงประสิทธิภาพ การตลาด ถ้าเว่อร์เกินไปคนฟังเขาก็รู้แต่โดยมารยาทเขาก็ไม่ขัดคอ ตนเองก็คิดว่าตัวเองเก่งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งความจริงปรากฎก็ต้องมานั่งกุมขมับเพราะไม่มีใครเชื่อคำพูดของตน
 
อย่าคิดว่าอาเสี่ยยังเล็ก
อาเสี่ยจบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท มีบางท่านถึงระดับดอกเตอร์ แต่เตี่ยก็ยังมองว่าเป็นตี๋น้อยตลอดเวลา จริงๆแล้วลองให้เขาบริหารดูบ้างเสี่ยหนุ่มรุ่นใหม่นี้เขามีข้อมูล มีเพื่อนมาก ลองให้บริหารดูอาจจขาดทุนบ้างในระยะแรกๆแต่ไม่นานก็จะแข็งแกร่งนำธุรกิจก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง
 


หน้าแรก | สินค้าและบริการ | เกี่ยวกับยนต์ผลดี | ผลงานที่ผ่านมา | ติดต่อสอบถาม  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด
25/6 ถ.พหลโยธิน กม.351
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
Tel : 056-334000-2 Fax: 056-334004
Email : karn.ck@gmail.com